Scroll me

Tworzymy Śląskie, czyli komunikacja z mieszkańcami

Projekt: Kampania promocyjna Tworzymy Śląskie

Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Wyzwanie

Wizerunek województwa śląskiego wciąż jest obciążony negatywnymi stereotypami. Dominujący obraz to nieefektywny ekonomicznie przemysł, przestarzałe kopalnie i niski poziom życia. Tymczasem fakty, twarde dane przeczą tym wyobrażeniom. Gospodarka regionu sięga po nowe technologie i wytwarza innowacje, lokując Śląskie na czele krajowych rankingów. Podjęliśmy się zadania wskazania mieszkańcom województwa śląskiego tych pozytywnych przemian.

Działanie

W statystykach, danych rynkowych i wywiadach z przedsiębiorcami szukaliśmy odpowiedzi na pytanie, jakie teraz jest województwo śląskie. Znaleźliśmy nowe ikony regionu - produkty i przedsięwzięcia - które najlepiej ilustrują jego dynamiczny rozwój. Na tej podstawie stworzyliśmy nową opowieść o Śląskiem, wykorzystując do tego pogłębioną analizę zasobów i technikę storytellingu.

Efekt

Nowa narracja o regionie stała się kanwą kampanii wizerunkowej “Tworzymy Śląskie". Jej przekaz oparliśmy na głównym atrybucie marki regionu - technologii, wspartym przez wizerunek województwa (pozytywna energia) oraz kompetencje marki (wiedzę służącą rozwojowi, etos pracy, szacunek dla środowiska, troskę o zdrowie, użyteczny design i afirmację muzyki). Każdej z tych kompetencji przypisaliśmy produkt lub wynalazek: m.in. sztuczne słońce, dzięki któremu do atmosfery trafia mniej CO2; elementy turbiny silnika odrzutowego używanego w tysiącach samolotów; oryginalna biżuteria z węgla; siedziba Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach z salą o doskonałej akustyce. Osią kampanii był konkurs, w którym mieszkańcy wybierali własne symbole regionu.

Wróć do portfolio