Scroll me

Turystyka UNESCO w Miastach Gwarków

Projekt: Plan upowszechniania dziedzictwa przemysłowego Kopalni rud ołowiu, srebra i cynku w Tarnowskich Górach

Zamawiający: Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej

Wyzwanie

Po latach starań Tarnowskie Góry, Bytom oraz Zbrosławice trafiły na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Zadecydowały o tym zabytki górnictwa srebra, cynku i ołowiu, które rozwijało się tutaj od XVIII wieku i zapoczątkowało rewolucję przemysłową na Śląsku. Te wyjątkowe ślady historii pozostają jednak często ukryte - znajdują się pod ziemią (jak sztolnie odwadniające) lub są wtopione w krajobraz (jak ślady dawnych hałd). Przemysłowy charakter tego dziedzictwa doceniają głównie pasjonaci i eksperci. A jak zaprezentować turystom te zabytki i zbudować z nich atrakcyjną ofertę?

Działania

Podjęliśmy się tego wyzwania, korzystając z naszych doświadczeń w tworzeniu szlaków kulturowych, sieciowaniu produktów turystycznych i interpretacji dziedzictwa industrialnego. Zebraliśmy pasjonatów, przedstawicieli miejskich i metropolitalnych organizacji. Na wizje lokalne w obiektach przeznaczyliśmy łącznie aż 7 dni. Szukaliśmy atrakcyjnych sposobów udostępniania obiektów, przy jednoczesnym uwzględnieniu ich specyfiki (czynne zakłady przemysłowe, miejsca kultu religijnego itp.).

Efekt

Powstała koncepcja produktu o nazwie Szlak Srebra i Wody “Miasta Gwarków” w Tarnowskich Górach, Bytomiu i Zbrosławicach. Jest to sieciowa formuła udostępniania dziedzictwa przemysłowego i historii tych gmin. Uzupełnieniem koncepcji jest strategia marketingowa i plan jej wdrażania. Szlak będzie służył budowaniu spójnej oferty i atrakcyjnemu udostępnianiu zasobów wpisanych na listę UNESCO.

Wróć do portfolio