Scroll me

Turystyka industrialna na Szlaku Zabytków Techniki

Projekt: Plan rozwoju i promocji Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego na lata 2015-2018

Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Wyzwanie

Szlak Zabytków Techniki Województwa Śląskiego (SZT) to pierwszy w Polsce i jeden z najważniejszych w Europie szlak dziedzictwa przemysłowego. Jego święto - Industriada - należy do najważniejszych wydarzeń kulturalnych regionu. Decyduje o tym bogactwo zasobów i konsekwentne rozwijanie oferty turystycznej. Rozwój szlaku oznacza jednak nowe wyzwania: jak lepiej zintegrować obiekty i zapewnić odbiorcom atrakcje nie tylko podczas święta? Jak odpowiedzieć na wciąż zmieniające się potrzeby odbiorców i zapewnić im możliwość kontaktu z dziedzictwem techniki? W odpowiedzi na te pytania podjęliśmy się stworzenia nowego planu rozwoju szlaku.

Działanie

Plan powstawał we współpracy z 20-osobowym zespołem złożonym z zarządców SZT i przedstawicieli obiektów. Przeanalizowaliśmy dotychczasowe doświadczenia szlaku, szukając sposobu na usprawnienie zarządzania nim, zacieśnienie współpracy pomiędzy obiektami i stworzenie nowych produktów. Do tego celu wykorzystaliśmy m.in. metodykę interpretacji dziedzictwa.

Efekt

Dokument wskazał drogę przejścia SZT - od szlaku dziedzictwa do sieciowego produktu turystycznego. Podstawą tej przemiany była nowa narracja szlaku i zmiany w jego zarządzaniu. Idea przewodnia szlaku – industrialny organizm - połączyła poszczególne obiekty we wspólną opowieść o śląskiej rewolucji przemysłowej. W modelu zarządzania akcent położono na większą samodzielność obiektów w tworzeniu wspólnych ofert. Efekty prac zostały wdrożone w kolejnych edycjach Industriady i znalazły swoje odbicie w projektach integrujących obiekty.

fot. z zasobów własnych Adama Hajdugi

Wróć do portfolio