Scroll me

Szlak Paulinów – duchowość w drodze

Projekt: Strategia rozwoju Szlaku Paulinów

Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Wyzwanie

Zakon Paulinów, jako jedno z najstarszych zgromadzeń w Polsce, jest ściśle związany z historią i dziedzictwem narodowym. Sprawuje pieczę nad ważnymi miejscami kultu – Jasną Górą i krakowska Skałką. Jednak sam zakon pozostaje w cieniu swoich dzieł. Jego dorobek i historia czekają na odkrycie dla szerokiego grona odbiorców. A wiele obiektów paulińskich wciąż leży poza głównym nurtem polskiej turystyki kulturowej.

Działanie

Opracowaliśmy koncepcję rozwoju Szlaku Paulinów, jako sposobu na udostępnienie dziedzictwa tego zakonu i rozwoju funkcji turystycznych w jego obiektach. Miejsca skupione dotąd na wiernych i pielgrzymach, mają być, w ramach nowego szlaku, lepiej przygotowane do obsługi turystów. Sakralny charakter tych obiektów wymagał dobrania specjalnych narzędzi, w tym interpretacji dziedzictwa. Zbadaliśmy oczekiwania odbiorców i rolę, jaką w turystyce odgrywa duchowość. Przeanalizowaliśmy zmiany trendów w tym zakresie. Na tej podstawie, m.in. wraz z zakonnikami, sformułowaliśmy cele szlaku i jego myśl przewodnią. Określiliśmy formy działalności i sposoby udostępniania dziedzictwa paulinów.

Efekt

"Duchowość w drodze" stała się myślą przewodnią szlaku. Wizyta na szlaku ma mieć w takim samym stopniu charakter kontemplacyjny (kontakt z duchowością paulińską), jak i poznawczy (losy zakonu w powiązaniu z historią Polski, architektura). Dzięki nowej ofercie będą mogły tego doświadczać nie tylko osoby religijne. Szlak będzie się rozwijał stopniowo. Obecnie należą do niego trzy obiekty w województwie śląskim. Następna będzie Małopolska, inne części kraju, a docelowo także i reszta Europy. Ma się on stać wizytówką polskiej turystyki kulturowej.

Wróć do portfolio