Scroll me

Szkolenia dla profesjonalistów z ośrodków kultury

Projekt: Zaproś nas do siebie

Zamawiający: Narodowe Centrum Kultury

Wyzwanie

Narodowe Centrum Kultury (NCK) realizuje program „Zaproś nas do siebie!”. To cykl warsztatów i wizyt studyjnych skierowanych do instytucji kultury, a poświęconych istotnym dla nich sprawom organizacyjnym i merytorycznym. Jedno z ważniejszych wyzwań w tym projekcie brzmiało - jak korzystać z narzędzi marketingowych i tworzyć oferty odpowiadające na potrzeby odbiorców.

Działanie

Zrealizowaliśmy trzy edycje tego programu, prowadząc pracę strategiczną w domach kultury i wizyty studyjne w instytucjach dziedzictwa i muzeach w Małopolsce. Zarówno warsztaty, jak i wyjazdy były okazją do dyskusji o obecnej roli ośrodków kultury i potrzebach odbiorców. Wykorzystaliśmy do tego techniki warsztatowe, które wzmacniały wymianę inspiracji i pomysłów między uczestnikami.

Efekt

Kompetencje, kreacja i sieciowanie. Podczas warsztatów i wyjazdów dzieliliśmy się z ich uczestnikami swoją wiedzą marketingową, tworzyliśmy wspólną bazę pomysłów. Istotną okazała się też integrująca rola tych spotkań, ludzie kultury cenią sobie twórczą pracę we wspólnym gronie.

Wróć do portfolio