Scroll me

Strategia marki dla pierwszej polskiej metropolii

Projekt: Strategia marki wraz ze strategią komunikacji marketingowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii do 2023 r.

Zamawiający: Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

Wyzwanie

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM) jest pierwszym i jak dotąd, jedynym związkiem metropolitalnym w naszym kraju. Należy do niego 41 gmin, zamieszkałych przez ponad 2,2 mln osób. To obszar 5-krotnie większy od Warszawy. Pionierski charakter i skala tego przedsięwzięcia sprawiły, że opracowanie strategii marki GZM było dla nas szczególnym zadaniem. Wyzwaniem okazało się stworzenie spójnego przekazu o podmiocie, który jest tak wewnętrznie różnorodny: tożsamości Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego, miasta i wsie, przemysł ciężki i tereny rolnicze, obszary wysoce zurbanizowane i dzika natura, tradycja i nowoczesność.

Działanie

Punktem wyjścia było dla nas poszukiwanie elementów wspólnych dla tego obszaru, na których można byłoby zbudować przekaz wiarygodny, a zarazem oryginalny i atrakcyjny dla odbiorcy. Przeprowadziliśmy analizy materiałów zastanych, badania ilościowe i jakościowe, cykl konsultacji w podregionach, a także, na każdym etapie tworzenia strategii, warsztaty z udziałem zespołu projektowego.

Efekt

Określono pozycjonowanie marki, w tym jej ideę przewodnią - “innowacje, które ułatwiają życie”. Naszą intencją było zaakcentowanie praktycznych i wymiernych korzyści z istnienia związku metropolitalnego, a nie kreowanie nowej tożsamości metropolitalnej. Łączyło się to z dziedzictwem tego regionu – pioniera, kiedyś i dziś, w wielu dziedzinach gospodarki, nauki czy spraw społecznych. W strategii pojawiła się także lista działań wdrażających - nowych produktów i kampanii promocyjnych.

Wróć do portfolio