Scroll me

Skałka – czyli turystyka w miejscu kultu religijnego

Projekt: Strategia rozwoju funkcji turystycznych Bazyliki na Skałce w Krakowie

Zamawiający: Zakon Paulinów Na Skałce w Krakowie

Wyzwanie

Klasztor Paulinów Na Skałce jest jednym z najważniejszych zabytków Krakowa, charakterystycznym elementem krajobrazu, miejscem kultu św. Stanisława. To tutaj pochowano m.in. Stanisława Wyspiańskiego, Czesława Miłosza i Karola Szymanowskiego. Jednak, mimo takich atutów, miejsce to nie jest tak chętnie odwiedzane przez turystów, jak pobliski Wawel czy dzielnica Kazimierz. Wywołany przez pandemię, kryzys w krakowskiej turystyce jeszcze bardziej pogłębił ten stan.

Działanie

Podjęliśmy się opracowania strategii rozwoju funkcji turystycznych Skałki i planu interpretacji jej dziedzictwa. Odbyliśmy cykl warsztatów i konsultacji, do współpracy zaprosiliśmy władze samorządowe, organizacje turystyczne, naukowców, przewodników i samych paulinów. Naszym celem było nie tylko znalezienie sposobu na przyciągnięcie turystów, ale i wpisanie Skałki w obecne trendy w krakowskiej turystyce. Ważnym kontekstem były dla nas założenia Polityki zrównoważonej turystyki Krakowa na oraz plany władz miasta utworzenia na Kazimierzu Klimatycznego Kwartału.

Efekt

Powstał plan interpretacji i strategia działania na rzecz poprawy standardów udostępniania Skałki turystom. Znalazły się tam propozycje produktów turystyki religijnej i kulturowej: zwiedzanie z przewodnikiem miejsc nieudostępnianych turystom, wydarzenia specjalne, programy edukacyjne dla grup szkolnych, wystawy. Rekomendowaliśmy też rozwój infrastruktury – pawilonu recepcyjnego, sali warsztatowej i małej architektury. Skałka ma zyskać pozycję jednej z najważniejszych lokalizacji turystycznych Krakowa, przy jednoczesnym zachowaniu swojego wyjątkowego, duchowego charakteru. Posłużą temu zaproponowane rozwiązania z zakresu interpretacji dziedzictwa i turystyki zrównoważonej.

Wróć do portfolio