Wizyta studyjna „Zaproś nas do siebie”

 

Wycieczka studyjna i warsztaty interpretacji dziedzictwa dla Narodowego centrum kultury


Wyzwanie

Organizacje kultury podejmują większość działań na poziomie lokalnym. Ta perspektywa pozwala lepiej docierać do odbiorców i wczuwać się w ich potrzeby. Równocześnie, pozostając na lokalnym poziomie, trudno jest równocześnie czerpać inspiracje z zewnątrz i zdobywać energię do działania i nawiązywać szersze kontakty.
 

Działanie

W ramach programu „Zaproś nas do siebie” Narodowego Centrum Kultury zorganizowaliśmy wycieczkę studyjną dla przedstawicieli kilkunastu organizacji kultury i dziedzictwa z całej Polski. Tematem przewodnim było budowanie relacji odbiorców z lokalnym dziedzictwem, wzmacnianie tożsamości i sieciowanie instytucji kultury. Odwiedziliśmy siedem muzeów i miejsc dziedzictwa w dwóch województwach: podkarpackim i małopolskim, oprowadzali nas kuratorzy, pracownicy i mieszkańcy, odbyliśmy 5 godzin sesji warsztatowych podsumowujących zdobyte  wiadomości. Integrowaliśmy się i dyskutowaliśmy. Podczas kreatywnego podsumowania projektowaliśmy działania wykorzystujące zebrane doświadczenia.

 

Efekt

Wspólne zwiedzanie było nie tylko okazją do pogłębionej refleksji nad pracą z lokalnym dziedzictwem ale przede wszystkim okazją by zobaczyć wyselekcjonowane, inspirujące miejsca, do których nie jest łatwo trafić samemu, jak np. gospodarstwo pszczelarskie ze skansenem, cmentarz wojenny z I wojny, wpisany na listę dziedzictwa Unesco czy gospodarstwo rodzinne Sienkiewiczów. Sesje i warsztaty podsumowujące służyły tworzeniu pomysłów na przyszłe działania, wymianie informacji i pozyskiwaniu kontaktów.

Wizyta studyjna „Zaproś nas do siebie” / Galeria