Koncepcja Trasy Górniczej w Wieliczce

 

Trasa Górnicza w Zabytkowej Kopalni Soli Wieliczka

 

Wyzwanie

Kopalnia soli w Wieliczce jest jednym z najważniejszych miejsc na turystycznej mapie Polski. Jednocześnie odbiorcy zaczęli ją traktować jako atrakcję przewidywalną, niezmieniającą się, którą „zalicza się” raz w życiu. Z tego wyniknęła potrzeba stworzenia nowego produktu, który odświeżyłby wizerunek kopalni i wpisał ją w aktualne trendy w turystyce.

 

Działanie

Na potrzeby nowego produktu udostępnione zostały nie wykorzystywane dotąd turystycznie korytarze wielickiej kopalni. Można w nich wciąż zobaczyć, jak wygląda przestrzeń prawdziwej „dzikiej” kopalni. W miejscach tych widać ślady dawnej eksploatacji i współczesnych prac górniczych. W toku prac uznaliśmy, że ta autentyczność odróżni nową trasę od Trasy Turystycznej. Założyliśmy, że dla pogłębienia wrażeń turyści będą ją aktywnie odkrywać, co miało wpisać nowy produkt w trend turystyki doświadczeń.

 

Efekt

Tak powstała Trasa Górnicza, do której turyści schodzą tak, jak górnicy – po przejściu odpowiedniego szkolenia i wyposażeni w fachowy sprzęt. Pod ziemią są im przydzielane role, które decydują o tym, jakie zadania będą wykonywali na trasie. Uczestnicy muszą sami kierować grupą w labiryncie podziemnych korytarzy, wykonują też fachowe prace górnicze. Na końcu mogą własnoręcznie wydobyć sól. Trasa Górnicza jest obecnie, obok Trasy Turystycznej, wiodącym produktem Wielickiej Kopalni, zbiera bardzo dobre opinie odbiorców i otrzymuje nagrody branżowe, np.: nagroda specjalna Międzynarodowym Festiwal Marketingu Miejsc – Wellcome Festival.

Koncepcja Trasy Górniczej w Wieliczce / Galeria