Promocja gospodarcza Kielc

 

ANALIZA I OCENA DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH PRZEZ MIASTO KIELCE W OBSZARZE PROMOCJI GOSPODARCZEJ

Wyzwanie

Głównym celem projektu była diagnoza i ocena działań podejmowanych przez Miasto Kielce w obszarze promocji gospodarczej. Efektem działań miało być stworzenie raportu zawierającego listę rekomendacji, których wdrożenie w przyszłości będzie miało wpływ na poprawę wizerunku gospodarczego miasta i rozpoznawalności oferty gospodarczej poza regionem.
Raport posłużył ostatecznie do przygotowania trzech propozycji projektu pilotażowego, w którego skład weszły rekomendacje.

Działanie

Nasze działania podzieliliśmy na cztery etapy: diagnozę, podczas której przeanalizowaliśmy działania proinwestycyjne Kielc; pozycjonowanie gospodarcze miasta, stworzenie planu promocji oraz wdrożenie projektu pilotażowego.
W proces diagnostyczno-strategiczny włączyliśmy zespół COI Kielce, jako ciało doradczo-opiniujące. Na każdym z etapów prowadziliśmy warsztaty szkoleniowe z udziałem Zespołu Projektowego.

Efekty

Wnioski, zebrane na podstawie badań, analiz, konsultacji oraz warsztatów, posłużyły nam do wskazania konkretnych problemów, z którymi COI powinien się zmierzyć w prowadzonej przez siebie polityce promocyjnej. Dla każdego z tych problemów, wyzwań, barier komunikacyjnych zostało zaproponowane konkretne rozwiązania w postaci rekomendacji, z których następnie wdrożono trzy z nich jako projekt pilotażowy.

Promocja gospodarcza Kielc / Galeria