Plan rozwoju i promocji Szlaku Zabytków Techniki

 

PLAN ROZWOJU I PROMOCJI SZLAKU ZABYTKÓW TECHNIKI NA LATA 2015-2020

 

Wyzwanie

Szlak Zabytków Techniki Województwa Śląskiego jest jednym z najlepiej rozpoznawalnych szlaków kulturowych w Polsce. Szlak ten jest sprawnie zarządzany, dlatego, wchodząc na nowy etap rozwoju, wymagał spójnej wizji zmian. Podjęliśmy się określenia nowych celów strategicznych na poziomie zarządzania, oferty i promocji.

 

Działanie

Przeprowadziliśmy kilkanaście warsztatów, spotkań konsultacyjnych, sesji kreatywnych oraz badań fokusowych z udziałem przedstawicieli obiektów szlakowych. W pierwszym etapie prac stworzyliśmy diagnozę marki SZT. Przeanalizowaliśmy problemy, z którymi się zmaga, i jej największe potencjały. Na tej podstawie wytyczyliśmy nowe kierunki rozwoju szlaku. Braliśmy też pod uwagę aktualne trendy w turystyce i interpretacji dziedzictwa. W ten sposób stworzyliśmy narrację szlaku, która znalazła odbicie w kilkunastu ofertach łączących zasoby poszczególnych obiektów. Na potrzeby marki i ofert szlaku powstał plan działań komunikacyjnych na najbliższe lata.

 

Efekty

W wyniku warsztatów z zespołem SZT powstała nowa idea przewodnia – Industrialny organizm. Spaja ona narracje obiektów we wspólną opowieść o śląskiej rewolucji przemysłowej. Powstał też unikatowy model zarządzania szlakiem kulturowym, stawiający nacisk na aktywność poszczególnych podmiotów szlaku, połączonych w strukturę sieciową.

Wszystkie pomysły zawarte w końcowym raporcie powstały z udziałem przedstawicieli obiektów szlakowych. Uczestnicząc w procesie, osoby te zyskały nowe umiejętności, poznały narzędzia marketingowe, które będą mogły wykorzystać w swojej codziennej pracy.

Plan rozwoju i promocji Szlaku Zabytków Techniki / Galeria