Strategia Szlaku Orlich Gniazd

 

Strategia rozwoju i komunikacji marketingowej Szlaku Orlich Gniazd na lata 2018-2021


Wyzwanie

Żaden z istniejących w Polsce szlaków kultowych nie może się równać ze Szlakiem Orlich Gniazd pod względem rozpoznawalności oraz piękna krajobrazów. Orle Gniazda funkcjonują w społecznej świadomości „od zawsze” i należą do narodowego kanonu kulturowego. Z drugiej jednak strony w obecnej formule Szlak ten nie spełnia wielu standardów stawianych sieciowym produktom turystycznym, dotyczących zarządzania, promocji oraz tworzenia oferty dostosowanej do potrzeb odbiorców.
Wyzwaniem dla jurajskStaiej branży turystycznej jest poradzenie sobie z sezonowością oferty oraz jej podatnością na kaprysy pogody.

 

Działanie

Trwające 4 miesiące prace nad strategię objęły m.in. konsultacje społeczne oraz sesje warsztatowe z udziałem przedstawicieli obiektów szlakowych, organizacji turystycznych oraz samorządów lokalnych z terenu Jury Krakowsko-Częstochowskiej. W tym czasie wykonano audyt obiektów szlakowych, analizę semiotyczną, przeanalizowano oraz wskazano cztery główne grupy docelowe, spozycjonowano markę Szlaku, sfomułowano jego misję i wizję, stworzono architekturę marki oraz model zarządzania szlakiem, plan działań do kolejne cztery lata.
 

Efekt

Dokument jest kompatybilny ze strategią rozwoju Województwa Śląskiego
i programem rozwoju turystyki oraz wynika bezpośrednio z potrzeb mieszkańców wskazanych w dokumencie Kierunek Śląskie 3.0. Wszystkie zaproponowane w nim założenia strategiczne zostały wypracowane wspólnie, podczas warsztatów.
Niezwykle ważnym efektem prac nad strategią jest też nawiązanie współpracy Śląskiego i Małopolski przy rozwoju Szlaku Orlich Gniazd, spełniając tym samym jeden z postulatów zawartych w Strategii dla rozwoju Polski Południowej. Na 2018 r. planowana jest pierwsza edycja święta szlaku.

Strategia Szlaku Orlich Gniazd / Galeria