Koncepcja Szlaków kulturowych POMORZa ZACHODNIEgo

 

SZLAKI KULTUROWE POMORZA ZACHODNIEGO

Wyzwanie

Rola szlaków kulturowych w przypadku Pomorza Zachodniego jest szczególna. Mają one uatrakcyjnić i urozmaicić ofertę turystyczną regionu, kojarzonego dotychczas przede wszystkim z wakacyjną beztroską, nadmorskim relaksem i tłumami na plaży. Dla wielu turystów bogactwo i różnorodność zachodniopomorskiego dziedzictwa kulturowego oraz jej związki z dziedzictwem europejskim będą sporym i bardzo pozytywnym zaskoczeniem.

Działanie

W dokumencie skupiono się na pięciu szlakach kulturowych regionu: Szlaku Gryfitów, Szlaku św. Ottona, Zachodniopomorskim Szlaku Fortyfikacji, Pomorskiej Drodze św. Jakuba oraz Zachodniopomorskiej Pętli Szlaku Cysterskiego. Wytypowano obiekty dla każdego ze szlaków, wskazano ich grupy odbiorców, spozycjonowano markę poszczególnych szlaków, opisano model zarządzania nimi, a także scharakteryzowano 30 pakietów ofertowych, bazujących na dostępnych na szlakach zasobach.

Efekt

Stała i zauważalna obecność szlaków w ofercie turystycznej regionu powinna przynieść wymierne korzyści w postaci wzbogacenia wizerunku tej części naszego kraju. Szlaki te mają szansę stać się także skutecznym narzędziem w budowaniu tożsamości mieszkańców regionu, umożliwiając im bliższe poznanie i zrozumienie lokalnego dziedzictwa kulturowego.

Koncepcja Szlaków kulturowych POMORZa ZACHODNIEgo / Galeria