Plan promocji oferty technologicznej Politechniki Śląskiej

 

PLAN PROMOCJI NAUKI I OFERTY TECHNOLOGICZNEJ POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ

 

Wyzwanie

Pod względem innowacyjności polskie przedsiębiorstwa wciąż pozostają w tyle za europejską konkurencją. Jednym z powodów tak złej sytuacji jest zbyt słaba współpraca wyższych uczelni i ośrodków badawczych z biznesem. Działające przy Politechnice Śląskiej Centrum Transferu Wiedzy i Technologii (CITT) może zmienić ten stan rzeczy, stając się łącznikiem pomiędzy obydwoma środowiskami.

Naszym zadaniem było opracowanie strategii komunikacji CITT z naukowcami oraz przedsiębiorcami.

 

Działanie

Przeprowadziliśmy analizę benchmarkingową działań promocyjnych dotyczących komercjalizacji wiedzy na wiodących uczelniach w Polsce i zagranicą. Przygotowaliśmy projekt funkcjonalności nowej strony internetowej Centrum, wspierającej wdrażanie planu promocji nauki i oferty technologicznej Politechniki Śląskiej. Określiliśmy główne grupy interesariuszy CITT, wskazując najskuteczniejsze narzędzia, za pomocą których można prowadzić stałą komunikację z tymi grupami. Ze względu na specyfikę branży oraz adresatów komunikacji w planie promocji skupiliśmy się na działaniach bezpośrednich, PR oraz content marketingu. Nasze propozycje były na bieżąco konsultowane z pracownikami Centrum, a końcowe efekty swojej pracy zaprezentowaliśmy władzom uczelni.

 

Efekty

W Centrum utworzono, co postulowaliśmy w swoim dokumencie, stanowisko ds. promocji. Poszerzono również grupę, z którą komunikuje się CITT, o pozostałych, oprócz naukowców i przedsiębiorców, interesariuszy, takich jak absolwenci, media, administracja publiczna, społeczność lokalna, władze uczelni, studenci oraz pracownicy administracyjni Politechniki.

Obecnie CITT umożliwia naukowcom lepiej odnaleźć się w świecie biznesu, dostosować się do reguł panujących w nim oraz osiągnąć znacznie więcej niż sami byliby w stanie. Przedsiębiorcom Centrum wskazuje rozwiązania, które pozwalają im podnieść jakość produkcji i zdobyć nowe rynki.

Plan promocji oferty technologicznej Politechniki Śląskiej / Galeria