Projekt szkoleniowy „Zaproś nas do siebie”

 

CYKL SZKOLEŃ W RAMACH PROGRAMU „ZAPROŚ NAS DO SIEBIE”

Wyzwanie

Narodowe Centrum Kultury realizowało w 2016 roku program „Zaproś nas do siebie!” Były to cykle szkoleń na temat planowania strategicznego i pobudzania aktywności lokalnej realizowane w zgłoszonych instytucjach kultury z całej Polski. Wyzwaniem był tutaj nie tylko rozwój kompetencji zespołów ale też przeprowadzenie analiz i wypracowanie konkretnych rozwiązań wspomagających proces strategiczny.

Działanie

Eksperci LOCATIVO pracowali w trzech domach kultury: Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie, Gminny Ośrodek Kultury w Drawnie i Gminny Ośrodek Kultury w Czerwonaku. Działaliśmy warsztatowo i partycypacyjnie, przy zaangażowaniu szerokiego grona pracowników instytucji. Wykorzystywaliśmy metodologię planowania strategicznego i myślenia projektowego. Na początkowych spotkaniach diagnozowaliśmy wspólnie etap rozwoju organizacji oraz analizowaliśmy ich wyzwania strategiczne. W wyznaczonych w ten sposób obszarach rozwoju planowaliśmy konkretne działania, by na koniec wspólnie stworzyć plan ich realizacji. Spotkaniom towarzyszyły twórcze dyskusje. Dla uczestników była to też okazja do wspólnego spędzania czasu i poznania się lepiej oraz wprowadzenia nowych pracowników w życie instytucji.

Efekty

W toku naszych prac powstały pomysły na usprawnienie działania instytucji, które zostały zebrane w formie planów strategicznych. Planowaniu towarzyszyła pogłębiona refleksja nad misją i kierunkami dalszego rozwoju. Jak wskazała ewaluacja, istotną rolą naszych spotkań była też integracja pracowników i poprawa komunikacji w zespołach.

Projekt szkoleniowy „Zaproś nas do siebie” / Galeria