Strategia marki Muzuem Tatrzańskiego

 

PLAN PRZEMIANY OFERTY MUZEUM TATRZAŃSKIEGO W ZAKOPANEM W CELU STWORZENIA ATRAKCYJNEGO PRODUKTU TURYSTYKI KULTUROWEJ

 

Wyzwanie

Muzeum Tatrzańskie jest jednym z najważniejszych muzeów regionalnych w Polsce. Muzeum posiada ogromną kolekcję i wiele oddziałów terenowych, jednocześnie boryka się z szeregiem problemów w zakresie komunikacji z odbiorcami. Żeby to zmienić podjęliśmy się opracowania planu wykorzystania potencjału muzeum dla stworzenia atrakcyjnej oferty turystyki kulturowej.

 

Działanie

Na potrzeby procesu twórczego powstał zespół złożony z ekspertów Locativo, Małopolskiego Instytutu Kultury i Muzeum Tatrzańskiego. W pracy wykorzystywaliśmy metodykę interpretacji dziedzictwa i design thinking. Odbyliśmy też liczne wizyty studyjne i spotkania konsultacyjne.

 

Efekt

Opracowany przez nas plan jest obecnie wdrażany przez Muzeum Tatrzańskie w formie działań inwestycyjnych i promocyjnych, dzięki którym instytucja ta w ciągu najbliższych lat stanie się ikoną Zakopanego i Podtatrza.

Strategia marki Muzuem Tatrzańskiego / Galeria