Lokalne muzeum w globalnym świecie

 

Podręcznik Interpretacji dziedzictwa kulturowego „Lokalne Muzeum w Globalnym Świecie”


Wyzwanie

Nawet małe, lokalne muzea stoją obecnie przed dużymi wyzwaniami. Dominujące trendy w wystawiennictwie premiują duże, nowopowstające instytucje, które dysponują atrakcyjnymi wystawami. Lokalny kontekst ich działania zmienił się w ostatnim dziesięcioleciu głęboko wraz z przemianami społecznymi i cywilizacyjnymi. Oznacza to, że lokalne muzeum, które chce pozostać istotne dla swoich odbiorców i pozyskiwać nowych widzów, musi podjąć wyzwanie przemian i szukać nowych dróg realizowania swojej misji.

 

Działanie

Wraz z Małopolskim Instytutem Kultury, liderem w zakresie nowoczesnego wsparcia dla regionalnych instytucji kultury, uruchomiliśmy proces badawczy. Obejmował on wytworzenie i sprawdzenie podejścia metodycznego i technik warsztatowych, służących do tworzenia istotnych dla odbiorców narracji wokół zagadnień muzealnych. Naszą metodę testowaliśmy w trzech muzeach w Małopolsce i podczas licznych warsztatów w ramach programu Dynamika Ekspozycji MIK.  

Efekt

W wyniku tych prac powstała książka „Lokalne muzeum w globalnym świecie”, która jest zarazem propozycją teoretyczną, opisuje podejście interpretacyjne do pracy z dziedzictwem, jak i jest podręcznikiem, który w prostych krokach wskazuje jak tworzyć istotne narracje w lokalnych muzeach.

Lokalne muzeum w globalnym świecie / Galeria