Kampania promocyjna Tworzymy Śląskie

 

Kampania regionalna województwa śląskiego

 

Wyzwanie

Województwo śląskie nadal kojarzone z tradycyjnym przemysłem, choć obecnie rozwija się ono w stronę nowoczesnych technologii, na które stawia nowa strategia marketingowa województwa. Wraz z agencją reklamową Brainbox przygotowaliśmy kampanię wizerunkową „Tworzymy Śląskie”. Miała ona na celu zmianę postrzegania województwa wśród mieszkańców.

 

Działanie

Do znanych ikon Śląskiego: kopalnie, Spodek, Park Śląski postanowiliśmy dodać nowe, świadczące o jego zmianie i wyrażające ideę regionu: pozytywna energia. Były to m.in.: najszybszy mikroprocesor na świecie z Bytomia, sztuczne serce z Zabrza i biżuteria z węgla. Na potrzeby ich promocji została opracowana strategia komunikacyjna, koncepcja kreatywna i PR. Najważniejsze z podjętych działań służyły zaangażowaniu w kampanię mieszkańców województwa, lokalnych mediów i społeczności akademickiej (Politechnika Śląska). Osią przedsięwzięcia był konkurs, w którym mieszkańcy wybierali nowe symbole swojego regionu.

 

Efekt

Konkurs spotkał się z bardzo dużym odzewem mieszkańców. Nadeszło kilkadziesiąt zgłoszeń, z których 10 zostało nominowanych. Poszczególne nominacje zebrały ponad 6 tysięcy głosów. Wydarzeniom związanym z konkursem towarzyszyły ogromne emocje. W działania intensywnie zaangażowały się lokalne media.

Kampania promocyjna Tworzymy Śląskie / Galeria