KAMPANIA PROMOCYJNA PRODUKT LOKALNY Z MAŁOPOLSKI

 

Przeprowadzenie kampanii promującej Produkt Lokalny z Małopolski

 

Wyzwanie

Badania opinii publicznej, dotyczące rynku lokalnej żywności, pokazują duże zainteresowanie zdrowymi produktami, jednak często wskazywanym problemem jest dostęp do tej wysokiej jakości żywności. Celem projektu było stworzenie lepszego dostępu do lokalnych, zdrowych produktów rolnych z Małopolski dla mieszkańców Krakowa. Ważne było także wypromowanie ich wśród osób, które nie mają świadomości istnienia marki Produkt Lokalny z Małopolski.

 

Działanie

Podczas trzymiesięcznej kampanii przeprowadziliśmy serię eventów dedykowanych mieszkańcom Krakowa. Taka forma promocji lokalnych produktów została wybrana ze względu na szeroki rynek odbiorców. Znaczenie miał tu również fakt, że to w Krakowie działa Marchewka Bistro – lokal działający w ramach projektu prowadzonego przez FPDŚ, który również popularyzuje produkty z Małopolski. Kampania została wsparta działaniami w mediach społecznościowych, do udziału w eventach zaprosiliśmy także znanych krakowskich blogerów.

 

Efekty  

Działania przyniosły zwiększenie rozpoznawalności marki Produkt Lokalny z Małopolski wśród mieszkańców Krakowa, jak również stworzyły okazję do kontaktu z produktem szerszej grupie odbiorców.

KAMPANIA PROMOCYJNA PRODUKT LOKALNY Z MAŁOPOLSKI / Galeria