Strategia marki Dolnego Śląska

 

STRATEGIA KOMUNIKACJI WIZERUNKOWEJ WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO W KRAJU I ZAGRANICĄ NA LATA 2016-2020

Wyzwanie

Od powstania poprzedniej strategii komunikacji województwa dolnośląskiego minęło siedem lat, w tym czasie region ten zdążył wedrzeć się do ścisłej krajowej czołówki obszarów, które mają pozytywny, wyrazisty i atrakcyjny wizerunek. Zmieniły się realia i budżety promocyjne. Nadszedł czas na weryfikację dotychczasowych działań oraz wygenerowanie nowych, mniejszych projektów, które w kolejnych czasach będzie wdrażać UMWD.

Działanie

Dokument powstawał metodą partycypacyjną, w jego stworzenie zaangażowani zostali przedstawiciele instytucji i organizacji turystycznych, biznesowych, społecznych, kulturalnych, samorządy terytorialne, przedsiębiorstwa działające na terenie Dolnego Śląska. Osoby te weszły w skład Zespołu Projektowego, który brał czynny udział w warsztatach szkoleniowych. O wskazanie największych wyróżników regionu, które warto wziąć pod uwagę przy pozycjonowaniu dolnośląskiej marki, poproszeni zostali też eksperci marketingu terytorialnego, a przygotowane przez nas koncepcje promocyjne pomyślnie przeszły badania jakościowe. Przemyślenia oraz propozycje głównych interesariuszy marki Dolny Śląsk zostały uwzględnione w dokumencie.

Efekty
W toku wspólnych prac powstał dokument strategii, zawierający konkretne działania wraz z harmonogramem ich wdrażania. W wyniku spotkań konsultacyjnych wzrosła świadomość podmiotów tworzących ofertę turystyczną w zakresie konieczności współpracy przy projektach promocyjnych.

Strategia marki Dolnego Śląska / Galeria