Scroll me

Informacje

Polityka prywatności

I. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych użytkowników strony internetowej locativo.pl jest Locativo sp. z o. o., ul. Bydgoska 19c, 30-056 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego Sąd Rejonowy M. ST. Warszawy w Warszawie, pod numerem KRS: 0000321373, NIP: 7010160714, kontakt: a.kalucki@locativo.pl.

II. Cel przetwarzania danych osobowych

1. Administrator za pośrednictwem strony internetowej może zbierać, a następnie przetwarzać dane osobowe w celach takich jak:
a. kontakt z Użytkownikiem, w tym również dostarczanie informacji handlowej za pośrednictwem maila lub telefonu,
b. statystyki i analizy zachowań Użytkowników na stronie internetowej,
c. wypełnienie prawnych obowiązków ciążących na Administratorze danych oraz realizacji zadań w interesie publicznym.

III. Okres przetwarzania danych

Dane osobowe są przetwarzane przez okres, który każdorazowo jest wskazany Użytkownikowi w stosownej informacji składanej mu w momencie zbierania danych. W przypadku kontaktu z Użytkownikiem oraz w danych przetwarzanych w celu statystyki i analizy zachowań Użytkowników na stronie internetowej, Administrator może przetwarzać dane przez okres 3 lat od dnia ich zebrania.

IV. Prawa Użytkownika

Użytkownikowi przysługują następujące prawa:
a. prawo uzyskania informacji o zakresie przetwarzania danych osobowych,
b. prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo otrzymania ich kopii,
c. prawo do sprostowania danych osobowych,
d. prawo do usunięcia danych osobowych,
e. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
f. prawo do przeniesienia danych osobowych,
g. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
h. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

V. Powierzenie przetwarzania danych innym podmiotom

Administrator może udostępnić dane Użytkowników swoim podwykonawcom (podmiotom, z usług których korzysta przy przetwarzaniu) takim jak dostawcy usług i rozwiązań informatycznych czy podmioty świadczące usługi informatyczne.

VI. Pliki cookies

1. Strona internetowa zbiera informacje za pomocą plików cookies – sesyjnych, stałych i podmiotów zewnętrznych.
2. Zbieranie plików cookies wspiera poprawne świadczenie usług na stronie internetowej i służy celom statystycznym.
3. Użytkownik może określić zakres dostępu plików cookies do swojego urządzenia w ustawieniach przeglądarki.