Scroll me

Podziemne przygody w miejscu UNESCO – Trasa Górnicza w Zabytkowej Kopalni Soli “Wieliczka”

Projekt: Koncepcja Trasy Górniczej w Wieliczce

Zamawiający: Kopalnia Soli “Wieliczka”

Wyzwanie

Kopalnia Soli “Wieliczka” jest jednym z najważniejszych miejsc na turystycznej mapie kraju. Jednak odbiorcy zaczęli ją traktować jako atrakcję przewidywalną, niezmieniającą się, którą „zalicza się” raz w życiu. Podjęliśmy się stworzenia tam produktu (Trasa Górnicza), który odświeżyłby jej wizerunek i wpisała ją w aktualne trendy turystyczne.

Działanie

Na potrzeby nowej trasy udostępniono korytarze niewykorzystywane dotąd turystycznie. Przestrzenie prawdziwej, „dzikiej” kopalni. Są tam ślady dawnej eksploatacji i współczesnych prac górniczych. Uznaliśmy, że to właśnie autentyczność odróżni to miejsce od powszechnie znanej Trasy Turystycznej. Założyliśmy, że dla pogłębienia wrażeń, turyści będą ją odkrywać aktywnie, w zgodzie z ideą turystyki doświadczeń.

Efekt

Wspólnie z pracownikami Kopalni stworzyliśmy koncepcję Trasy Górniczej, do której turyści schodzą tak, jak górnicy – przeszkoleni i wyposażeni w niezbędny sprzęt. Pod ziemią są im przydzielane role, które decydują o tym, jakie zadania będą wykonywali na trasie. Muszą sami kierować grupą w labiryncie podziemnych korytarzy, wykonują specjalistyczne prace górnicze, własnoręcznie wydobywają sól. Trasa Górnicza jest uzupełnieniem dla Trasy Turystycznej. Pozwala realizować w kopalni dodatkowe usługi dla klientów biznesowych (wydarzenia integracyjne) i otrzymuje branżowe wyróżnienia (np. nagrodę specjalna Międzynarodowego Festiwalu Marketingu Miejsc – Wellcome Festival).
fot. Kopalnia Soli „Wieliczka”

Wróć do portfolio