Scroll me

Kujawy centrum srebrnej turystyki

Projekt: Strategia marki Kujawy

Zamawiający: Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna

Wyzwanie

Kujawy są częścią województwa kujawsko-pomorskiego. Region ten medialną rozpoznawalność zawdzięcza producentowi oleju słonecznikowego. Turystycznie posiada on zróżnicowane zasoby i atrakcje, natomiast za sprawą Ciechocinka, Inowrocławia i Wieńca kojarzony jest głównie z uzdrowiskami. Jak dotąd obecność w tych miejscach kuracjuszy i seniorów nie była w pełni wykorzystana do budowania wizerunku regionu. Naszym zadaniem było stworzenie strategii marki Kujawy, która pomoże lepiej wykorzystać walory tego obszaru, a jednocześnie będzie spójna ze strategią turystyczną województwa i jej ideą “konstelacji dobrych miejsc”.

Działanie

Szukając pomysłu na markę Kujawy posłużyliśmy się metodyką tworzenia regionalnej specjalizacji. Pracę rozpoczęliśmy od analizy lokalnych zasobów, ale - jak się później okazało - punktem przełomowym był przegląd trendów społecznych i kulturowych. Odbyliśmy też wizję lokalną i przeprowadziliśmy warsztaty w gronie organizatorów ofert turystycznych i gospodarzy obiektów.

Efekt

Analiza, badania i rozmowy z interesariuszami marki Kujawy wykazały, że jest ona predystynowana do stania się ekspertem w turystyce senioralnej. Wpisując się tym samym w zyskujący na znaczeniu trend aktywizacji osób starszych. W tym ujęciu Kujawy mają zostać najważniejszym w Polsce i rozpoznawalnym w Europie centrum srebrnej turystyki. Specjalizacja ta powstała zatem na podstawie redefinicji zasobów: od turystyki uzdrowiskowej – do turystyki dla aktywnych seniorów.

Wróć do portfolio