Scroll me

Dobry czas wolny w Dąbrowie Górniczej

Projekt: Program rozwoju branż czasu wolnego – kultury, sportu, turystyki i rekreacji w Dąbrowie Górniczej

Zamawiający: Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej

Wyzwanie

Dąbrowa Górnicza jest jednym z najważniejszych miast Zagłębia. Oprócz przemysłu hutniczego jest kojarzona z ciekawą ofertą kulturalną i rekreacyjną. Nie jest ona jednak zintegrowana w stopniu, który pozwoliłby w pełni wykorzystać potencjał miejsca i poczynione inwestycje. Podjęliśmy się przygotowania strategii rozwoju branż czasu wolnego w tym mieście. W trakcie pracy pojawiło się dodatkowe wzywanie - początek pandemii, która postawiła przed kulturą i turystyką nowe zadania i ograniczenia.

Działanie

Prace strategiczne toczyły się z wykorzystaniem metod partycypacyjnych, przy zaangażowaniu pracowników lokalnych instytucji. Przeprowadziliśmy badania potencjałów i uwarunkowań, wizję lokalną, wywiady grupowe z seniorami, młodzieżą i lokalnymi aktywistami. Zebrane dane pozwoliły na wskazanie przeszkód w rozwoju branż czasu wolnego i sformułowanie zaleceń, jak najlepiej wykorzystać ich potencjał.

Efekt

Wspólnie stworzyliśmy strategię, według której kultura, turystyka, sport i rekreacja w Dąbrowie Górniczej mają działać jako spójny system uzupełniających się ofert, dostępnych także poza centrum miasta. Dzięki zaproponowanym rozwiązaniom mają też silniej włączać się w globalne trendy i szybko reagować na nowe sytuacje, takie jak np. wymuszona izolacja społeczna w trakcie pandemii.

Wróć do portfolio