Strategia marki Sieci Najciekawszych Wsi

 

Strategia marki i plan promocji Sieci Najciekawszych Wsi


Wyzwanie

Polska wieś to bogactwo ciekawych miejsc i opowieści. Wiele z nich wciąż czeka na odkrycie. Udostępnić te skarby szerokiemu gronu odbiorców ma Sieć Najciekawszych Wsi, czyli ogólnopolski produkt turystyczny, łączący wsie o wyjątkowych walorach krajobrazowych i kulturowych. 
 

Działanie

Wraz z członkami sieci, jej zarządem i ekspertami, opracowaliśmy strategię rozwoju i promocji SNW. W toku spotkań warsztatowych i badań terenowych stworzyliśmy koncepcje ofert wsi, które złożą się na produkt sieci. Strategia objęła nie tylko plan działań ale i pozycjonowanie marki SNW jako przyszłego, działającego w skali ogólnopolskiej, produktu turystyki kulturowej.

 

Efekt

Strategia zakłada, że każda wieś jest wyjątkowym miejscem o unikalnych zasobach , ma swoją opowieść, którą dzieli się z odbiorcami, wciągając ich do wspólnej przygody. Te opowieści będą przedstawione w formie atrakcji turystycznych, które sprawią, że wsie w sieci będą nie tylko ciekawe ale i warte odwiedzenia.

Strategia marki Sieci Najciekawszych Wsi / Galeria