STRATEGIA MARKI SUBREGIONU NOWOSĄDECKO-GORLICKIEGO

 

Strategia promocji turystycznej subregionu nowosądecko-gorlickiego na lata 2013-2015 wraz z biznes planem jej wdrożenia

 

Wyzwanie

Powiaty gorlicki i sądecki mają sporo do zaproponowania różnym grupom turystów (m.in. turystyka aktywna, rekreacyjna, kulturowa, zdrojowa), nie prowadzą jednak wspólnej polityki promocyjnej. Wewnętrzny brak komunikacji i zgody co do kierunków komunikacji utrudnia wzajemne relacje pomiędzy przedstawicielami obydwu obszarów. Podjęliśmy się przygotowania strategii promocji dla całego regionu gorlicko-sądeckiego wraz z opracowaniem systemu identyfikacji wizualnej, planu działań promocyjnych.

 

Działanie

Na początku pracy przeprowadziliśmy wizje lokalne oraz konsultacje społeczne, podczas których przedstawiciele lokalnych organizacji pozarządowych, samorządów terytorialnych oraz branży turystycznej zgłaszali swoje uwagi i pomysły. Na tej podstawie stworzona została strategia promocji subregionu gorlicko-sądeckiego.

 

Efekty

W toku wspólnych prac powstał dokument strategii, zawierający konkretne działania wraz z harmonogramem ich wdrażania. W wyniku spotkań konsultacyjnych i wzrosła świadomość podmiotów tworzących ofertę turystyczną w zakresie konieczności współpracy przy projektach promocyjnych. Znalazło to wyraz we wspólnym systemie identyfikacji wizualnej i programie kampanii promocyjnej. Efektem projektu była też akcji ambientowa przeprowadzona wokół symbolu jabłka i hasła „obierz kierunek”.

STRATEGIA MARKI SUBREGIONU NOWOSĄDECKO-GORLICKIEGO / Galeria